Verifieren

Heeft u per telefoon (06-52466275) of email akkoord gekregen. Gaarne deze afspraak te bevestigen en aanvullende informatie verzenden. Ahv stuurt een mail om deze afspraak te verifiëren